kiełkujące rośliny

Ocena znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska

Wpływ czynników środowiskowych na zdrowie ludzi i stan środowiska

Witamy na stronie internetowej firmy Cenia-Ekspertyzy. Doświadczenie w dziedzinie toksykologii środowiskowej wykorzystujemy do badania wpływu czynników środowiskowych na życie i zdrowie ludzi oraz stan środowiska. W oparciu o zebrane informacje przygotowujemy rzetelne i wyczerpujące ekspertyzy, raporty, opinie lub opracowania.

Czytaj dalej

Z oceny znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska uczyniliśmy znak rozpoznawczy firmy Cenia-Ekspertyzy. W ramach naszych prac eksperckich lub opinii zajmujemy się określaniem znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, znaczącego wpływu na zdrowie ludzi lub stan środowiska, znaczącego oddziaływania na ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi. W prowadzonych ekspertyzach zawsze opieramy się na konkretnych mierzalnych skutkach. Efekt wpływu na zdrowie jest zawsze rozważany w odniesieniu do obowiązujących regulacji, a także w oparciu o najnowsze doniesienia nauki. Znacząca jest dla nas także skala zagrożenia lub oddziaływania. Jedną ze znaczących kwestii jest także wielkość narażonej populacji, nie pomijamy jednak w swoich ocenach dobra pojedynczych narażonych mieszkańców, o ile zagrożenie dla nich jest znaczące.

Jednym z najbardziej docenianych przez naszych klientów jest szeroka gama ekspertyz spełniających kryteria dokonywania oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska. Stanowią one wypełnienie ustawowego obowiązku w zakresie ochrony powierzchni ziemi, o którym mowa w art. 101 p ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.). Do oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi substancjami powodującymi ryzyko wykorzystujemy szereg metod określonych w art. 101 p ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w tym ocenę ryzyka zdrowotnego, ocenę ryzyka ekologicznego.

Doskonałą znajomość właściwości substancji powodujących ryzyko łączymy z oceną ryzyka zdrowotnego i oceną ryzyka ekologicznego, co pozwala na określenie właściwości niebezpiecznych odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości ekotoksycznych odpadów HP14, a w ostateczności na ocenę znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska. Swoją wiedzę wykorzystujemy do wykonywania ekspertyzy sanitarnych o aktualnym wpływie składowiska odpadów na zdrowie i życie ludzi i na środowisko pod względem higienicznym i zdrowotnym oraz o zagrożeniu dla zdrowia i życia ludzi i dla środowiska planowanych prac.

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zajmujemy się oceną oddziaływania na zdrowie, która obejmuje bezpośredni i pośredni wpływ danego zamierzenia na ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi. Naszym zadaniem jest określenie, czy oddziaływania na zdrowie ludzi wynikające z zaplanowanego przedsięwzięcia są znaczące. Pomijanie lub marginalizowanie oddziaływania na zdrowie ludzi i warunki ich życia prowadzi do wzrostu konfliktów społecznych. W naszych ekspertyzach nieodłącznym elementem oceny oddziaływania na zdrowie ludzi jest analiza konfliktów społecznych.

Posiadamy wieloletnią praktykę w wydawaniu opinii biegłego w sprawie zanieczyszczenia środowiska dla wymiaru sprawiedliwości i związanych z nim przestępstw.

Wieloletnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej oraz wykonywaniu opinii w tym obszarze dowodzi, że pomijanie lub marginalizowanie oddziaływania na zdrowie ludzi i warunki ich życia prowadzi do wzrostu konfliktów społecznych. Warto wiedzieć również, że ocena oddziaływania na zdrowie ludzi jest nieodzowną składową raportu oddziaływania na środowisko (raporty OOŚ) wymaganego przy realizacji wielu przedsięwzięć oraz prognoz oddziaływania na środowisko dla programów i strategii oraz np. planów zagospodarowania przestrzennego i strategii rozwoju regionalnego.

Dzięki doskonałej znajomości procedur badania oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi możemy w pełni odpowiadać na potrzeby naszych Klientów w tym zakresie. Mamy przyjemność również wygłaszać wykłady poświęcone tematyce zdrowia środowiskowego i wpływu zanieczyszczeń na zdrowie ludzi. Uczestniczymy także w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń i warsztatów. Tym sposobem popularyzujemy wśród specjalistów wiedzę na temat toksykologii środowiskowej.

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo nie tylko zapoznać się z naszą ofertą, ale również z naszymi certyfikatami potwierdzającymi umiejętności oraz referencjami wystawionymi przez zadowolonych Klientów firmy.

Zapraszamy do dokładnego zapoznania się z opisem działalności prowadzonej przez firmę Cenia –Ekspertyzy. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zapewniamy
  • Ocena oddziaływania na zdrowie
  • Ocena ryzyka zdrowotnego
  • Ocena ryzyka ekologicznego
  • Analiza konfliktów społecznych
  • Opinie biegłego w sprawach zanieczyszczenia środowiska
Aktualności

Partnerzy

jaszczurka

KONTAKT

CENIA-EKSPERTYZY

Anicenta Bubak
tel.: 576 267 262
e-mail: biuro@cenia-ekspertyzy.pl

NIP : 6491501268      REGON: 364919391

Skontaktuj się 
Firma Cenia-Ekspertyzy założona przez dr n. biol. Anicentę Bubak przygotowuje: oceny oddziaływania na zdrowie, oceny ryzyka zdrowotnego, oceny ryzyka ekologicznego, analizy konfliktów społecznych, opinie biegłego w sprawach zanieczyszczenia środowiska. Ocena oddziaływania na zdrowie to element raportu oddziaływania na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko. Zakres oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska dla zanieczyszczenia powierzchni ziemi (ustalenie poziomów remediacyjnych oraz plan remediacji) określono w Prawie ochrony środowiska. Ekspertyzy cechuje podejście interdyscyplinarne łączące nauki o środowisku z naukami o zdrowiu, wśród których nadrzędne miejsce zajmuje toksykologia. Do analizy danych wykorzystuje się system GIS. Pomijanie lub marginalizowanie oddziaływania na zdrowie ludzi i warunki ich życia prowadzi do wzrostu konfliktów społecznych. Firma prowadzi także szkolenia.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna