Ciekawostki
 • Zgodnie z Gothenburg Consensus Paper (1999), Ocena Oddziaływania na Zdrowie - OOZ (Health Impact Assessment - HIA) jest kombinacją procedur, metod i narzędzi, dzięki którym potencjalne skutki zdrowotne polityki, programu lub projektu mogą być ocenione wraz z podaniem udziału tych skutków w ...dalej 
 • Substancje rakotwórcze działają bezprogowo. Fizjologia nie wyznacza naturalnego progu szkodliwości. W związku z tym, każde narażenie wiąże się z prawdopodobieństwem wystąpienia nowotworu. Jedynie zerowe narażenie daje zerowe ryzyko.dalej 
 • Benzo(a)piren jeden z najlepiej poznanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ma właściwości toksyczne, rakotwórcze, mutagenne. Może powodować dziedziczne wady genetyczne u potomstwa i upośledzać płodność. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Pochodzi ze spalania ...dalej 
 • Paracelsus – niemiecki lekarz, alchemik i przyrodnik, zwany ojcem nauki zwanej toksykologią jest autorem słów: „Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest, bo to dawka czyni truciznę”. Dał podstawy do myślenia „ilościowego” o substancjach, właściwego ...dalej 

Aktualności

Strona główna » Aktualności

wielkość tekstu: A | A | A

 • Ocena znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska 20170815_120721.jpg Rozpoczęliśmy stosowanie nowych parametrów w ocenie znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska wynikającego z obecności zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym. Poza oceną całkowitej zawartości substancji powodujących ryzyko proponujemy oznaczenie form mobilnych, a także biodostępnych i bioprzyswajalnych. Takie spojrzenie na różne formy ... dodano: 30 października 2017 czytano: 2188 razy dalej 
 • Wpływ na zdrowie w ustawie OOŚ 20170619_182030.jpg Od początku 2017 roku weszły w życie zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wiele z nich jest dedykowanych ocenie wpływu na ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi. Zagadnienia zdrowia ludzi mają być tak rozpatrzone w składanych dokumentach, aby ... dodano: 3 stycznia 2017 czytano: 2457 razy dalej 
 • Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi nature-sunset-field-sunrise-large.jpg Weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi z dnia 01 września 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395). Artykuł 4 określa elementy pisemnej ekspertyzy na temat dopuszczalnej zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie oraz ziemi na zdrowie ludzi i stan środowiska, dla substancji, które nie ... dodano: 6 września 2016 czytano: 2514 razy dalej 
 • Szansa na rozwiązania legislacyjne dla terenów zdegradowanych IMG_5956.jpg Poseł na Sejm RP Dariusz Starzycki, reprezentujący Jaworzno, Sosnowiec, Zawiercie, Będzin i Dąbrowę Górniczą, zapytał w parlamencie Ministra Środowiska czy problem bomb ekologicznych zostanie rozwiązany systemowo? Pretekstem do wystosowania zapytania o stworzenie rozwiązania legislacyjnego typu specustawy, podobnego do: drogowej, Euro 2012, lotniskowej, czy powodziowej, było ... dodano: 15 listopada 2016 czytano: 2284 razy dalej 
 • Plan remediacji drilling-tower-226710_340604.jpg Metoda oceny ryzyka zdrowotnego i środowiskowego jest doskonałym narzędziem do ustalania dopuszczalnej zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie i dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w ziemi, których nie umieszczono w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi z dnia 01 ... dodano: 29 września 2016 czytano: 2269 razy dalej 
 • Kryteria oceny wystąpienia szkody w środowisku fish-1418085_1280796.jpg W dniu 5 września 2016 roku opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 roku w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku (Dz. U. z 2016 poz. 1399). Określono w nim niżej wymienione kryteria wystąpienia szkody w środowisku: w gatunku chronionym to zmiana lub zmiany powodujące jeden lub więcej z mierzalnych skutków mających ... dodano: 6 września 2016 czytano: 2209 razy dalej 
 • Działania naprawcze pollution-722455_12801546.jpg Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie działań naprawczych (Dz. U. z 2016 poz. 1396) określa rodzaje działań naprawczych w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach oraz w wodach, a także warunki i sposoby prowadzenie remediacji dla szkód w powierzchni ziemi. Działania naprawcze powinny spowodować przywrócenie stanu początkowego albo przybliżonego do ... dodano: 6 września 2016 czytano: 1653 razy dalej 
 • Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi IMG_5978.jpg Ministerstwo Środowiska wprowadziło rozporządzenie w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 poz. 1397). Celem wprowadzenia tego rozporządzenia jest wdrożenie postanowień dyrektywy IED (zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli). W rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi gromadzi się: informacje o statusie ... dodano: 6 września 2016 czytano: 2154 razy dalej 
Firma Cenia-Ekspertyzy założona przez dr n. biol. Anicentę Bubak przygotowuje: oceny oddziaływania na zdrowie, oceny ryzyka zdrowotnego, oceny ryzyka ekologicznego, analizy konfliktów społecznych, opinie biegłego w sprawach zanieczyszczenia środowiska. Ocena oddziaływania na zdrowie to element raportu oddziaływania na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko. Zakres oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska dla zanieczyszczenia powierzchni ziemi (ustalenie poziomów remediacyjnych oraz plan remediacji) określono w Prawie ochrony środowiska. Ekspertyzy cechuje podejście interdyscyplinarne łączące nauki o środowisku z naukami o zdrowiu, wśród których nadrzędne miejsce zajmuje toksykologia. Do analizy danych wykorzystuje się system GIS. Pomijanie lub marginalizowanie oddziaływania na zdrowie ludzi i warunki ich życia prowadzi do wzrostu konfliktów społecznych. Firma prowadzi także szkolenia.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna