Ciekawostki
  • Zgodnie z Gothenburg Consensus Paper (1999), Ocena Oddziaływania na Zdrowie - OOZ (Health Impact Assessment - HIA) jest kombinacją procedur, metod i narzędzi, dzięki którym potencjalne skutki zdrowotne polityki, programu lub projektu mogą być ocenione wraz z podaniem udziału tych skutków w ...dalej 
  • Substancje rakotwórcze działają bezprogowo. Fizjologia nie wyznacza naturalnego progu szkodliwości. W związku z tym, każde narażenie wiąże się z prawdopodobieństwem wystąpienia nowotworu. Jedynie zerowe narażenie daje zerowe ryzyko.dalej 
  • Benzo(a)piren jeden z najlepiej poznanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ma właściwości toksyczne, rakotwórcze, mutagenne. Może powodować dziedziczne wady genetyczne u potomstwa i upośledzać płodność. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Pochodzi ze spalania ...dalej 
  • Paracelsus – niemiecki lekarz, alchemik i przyrodnik, zwany ojcem nauki zwanej toksykologią jest autorem słów: „Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest, bo to dawka czyni truciznę”. Dał podstawy do myślenia „ilościowego” o substancjach, właściwego ...dalej 

Szansa na rozwiązania legislacyjne dla terenów zdegradowanych

Strona główna » Aktualności » Szansa na rozwiązania legislacyjne dla terenów zdegradowanych

wielkość tekstu: A | A | A

tereny zdegradowane, Organika Azot

Poseł na Sejm RP Dariusz Starzycki, reprezentujący Jaworzno, Sosnowiec, Zawiercie, Będzin i Dąbrowę Górniczą, zapytał w parlamencie Ministra Środowiska czy problem bomb ekologicznych zostanie rozwiązany systemowo? Pretekstem do wystosowania zapytania o stworzenie rozwiązania legislacyjnego typu specustawy, podobnego do: drogowej, Euro 2012, lotniskowej, czy powodziowej, było opisanie sytuacji Składowiska „Organika Azot” w Jaworznie. W dolinie potoku Wąwolnica bez żadnych zabezpieczeń zdeponowanych jest ok. 200 tys. ton mieszaniny wyjątkowo toksycznych odpadów zawierających m.in. środki ochrony roślin, w tym DDT i lindan. Związki te należą do najbardziej toksycznych trwałych zanieczyszczeń organicznych, których produkcja i użytkowanie została zakazana przez Konwencję Sztokholmską. Odcieki z miejsc ich deponowania bezpośrednio zanieczyszczają wody podziemne i powierzchniowe. Poza Wąwolnicą przekroczenia stężeń zanieczyszczeń były wykrywane w Przemszy i Wiśle. Zostało to potwierdzone przez wpisanie zakładu na listę największych trucicieli przemysłowych Morza Bałtyckiego opracowanej przez Komisję Helsińską.

W odpowiedzi Pan Minister Sławomir Mazurek podsumował bieżące działania na terenie CSO „Rudna Góra”, konieczność wykonania remediacji przez Zakłady „Organika Azot”, które są następcą prawnym. Podkreślił jednocześnie, że przekracza to możliwości finansowe zakładu, miasta i wsparcia z NFOŚiGW. Wskazał, że należałoby szukać rozwiązań ponadlokalnych. Pan Minister Sławomir Mazurek poinformował o powstaniu zespołu do spraw terenów zdegradowanych, które mogą oddziaływać na środowisko. Rolą zespołu będzie m.in. analiza ryzyk związanych z działalnością zakładów w przeszłości, całościowym poglądem na usunięcie odpadów, na remediację, aby sposób usuwania nie stanowił zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska.

Więcej:

http://www.dariuszstarzycki.pl/index.php/670-ministerstwo-srodowiska-zajmie-sie-bomba-ekologiczna-w-jaworznie.html

 

czytano: 2239 razy

autor: Anicenta Bubak Cenia-Ekspertyzy

data dodania: 2016-11-15 10:14:19

Firma Cenia-Ekspertyzy założona przez dr n. biol. Anicentę Bubak przygotowuje: oceny oddziaływania na zdrowie, oceny ryzyka zdrowotnego, oceny ryzyka ekologicznego, analizy konfliktów społecznych, opinie biegłego w sprawach zanieczyszczenia środowiska. Ocena oddziaływania na zdrowie to element raportu oddziaływania na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko. Zakres oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska dla zanieczyszczenia powierzchni ziemi (ustalenie poziomów remediacyjnych oraz plan remediacji) określono w Prawie ochrony środowiska. Ekspertyzy cechuje podejście interdyscyplinarne łączące nauki o środowisku z naukami o zdrowiu, wśród których nadrzędne miejsce zajmuje toksykologia. Do analizy danych wykorzystuje się system GIS. Pomijanie lub marginalizowanie oddziaływania na zdrowie ludzi i warunki ich życia prowadzi do wzrostu konfliktów społecznych. Firma prowadzi także szkolenia.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna