Ciekawostki
  • Zgodnie z Gothenburg Consensus Paper (1999), Ocena Oddziaływania na Zdrowie - OOZ (Health Impact Assessment - HIA) jest kombinacją procedur, metod i narzędzi, dzięki którym potencjalne skutki zdrowotne polityki, programu lub projektu mogą być ocenione wraz z podaniem udziału tych skutków w ...dalej 
  • Substancje rakotwórcze działają bezprogowo. Fizjologia nie wyznacza naturalnego progu szkodliwości. W związku z tym, każde narażenie wiąże się z prawdopodobieństwem wystąpienia nowotworu. Jedynie zerowe narażenie daje zerowe ryzyko.dalej 
  • Benzo(a)piren jeden z najlepiej poznanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ma właściwości toksyczne, rakotwórcze, mutagenne. Może powodować dziedziczne wady genetyczne u potomstwa i upośledzać płodność. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Pochodzi ze spalania ...dalej 
  • Paracelsus – niemiecki lekarz, alchemik i przyrodnik, zwany ojcem nauki zwanej toksykologią jest autorem słów: „Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest, bo to dawka czyni truciznę”. Dał podstawy do myślenia „ilościowego” o substancjach, właściwego ...dalej 

Ocena znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska

Strona główna » Aktualności » Ocena znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska

wielkość tekstu: A | A | A

ocena znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi

Rozpoczęliśmy stosowanie nowych parametrów w ocenie znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska wynikającego z obecności zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym. Poza oceną całkowitej zawartości substancji powodujących ryzyko proponujemy oznaczenie form mobilnych, a także biodostępnych i bioprzyswajalnych. Takie spojrzenie na różne formy zanieczyszczeń w glebie i ziemi pozwala nam na lepsze zrozumienie oddziaływania na zdrowie ludzi oraz ich wpływu na stan środowiska. Dzięki temu w bardziej odpowiedzialny sposób możemy wypowiedzieć się, co do wybrania metod remediacji, jej ograniczenia lub możliwości odstąpienia od niej. 

czytano: 2135 razy

autor: nowy.test.alpanet.net

data dodania: 2017-10-30 10:00:09

Ryzyko zdrowotne - zanieczyszczenie powierzchni ziemi
ocena ryzyka zdrowotnegoOcena znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi Czynności niezbędne do wykonania oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w związku z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi zostały określone w art. 101p. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ...
dalej 
Ocena ryzyka ekologicznego - Badania ekotoksyczności gleb
ocena ryzyka ekologicznegoOcena znaczącego zagrożenia dla stanu środowiska Kryteria dokonywania oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w związku z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi zostały określone w art. 101 p. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ...
dalej 
Firma Cenia-Ekspertyzy założona przez dr n. biol. Anicentę Bubak przygotowuje: oceny oddziaływania na zdrowie, oceny ryzyka zdrowotnego, oceny ryzyka ekologicznego, analizy konfliktów społecznych, opinie biegłego w sprawach zanieczyszczenia środowiska. Ocena oddziaływania na zdrowie to element raportu oddziaływania na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko. Zakres oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska dla zanieczyszczenia powierzchni ziemi (ustalenie poziomów remediacyjnych oraz plan remediacji) określono w Prawie ochrony środowiska. Ekspertyzy cechuje podejście interdyscyplinarne łączące nauki o środowisku z naukami o zdrowiu, wśród których nadrzędne miejsce zajmuje toksykologia. Do analizy danych wykorzystuje się system GIS. Pomijanie lub marginalizowanie oddziaływania na zdrowie ludzi i warunki ich życia prowadzi do wzrostu konfliktów społecznych. Firma prowadzi także szkolenia.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna