Ciekawostki
  • Zgodnie z Gothenburg Consensus Paper (1999), Ocena Oddziaływania na Zdrowie - OOZ (Health Impact Assessment - HIA) jest kombinacją procedur, metod i narzędzi, dzięki którym potencjalne skutki zdrowotne polityki, programu lub projektu mogą być ocenione wraz z podaniem udziału tych skutków w ...dalej 
  • Substancje rakotwórcze działają bezprogowo. Fizjologia nie wyznacza naturalnego progu szkodliwości. W związku z tym, każde narażenie wiąże się z prawdopodobieństwem wystąpienia nowotworu. Jedynie zerowe narażenie daje zerowe ryzyko.dalej 
  • Benzo(a)piren jeden z najlepiej poznanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ma właściwości toksyczne, rakotwórcze, mutagenne. Może powodować dziedziczne wady genetyczne u potomstwa i upośledzać płodność. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Pochodzi ze spalania ...dalej 
  • Paracelsus – niemiecki lekarz, alchemik i przyrodnik, zwany ojcem nauki zwanej toksykologią jest autorem słów: „Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest, bo to dawka czyni truciznę”. Dał podstawy do myślenia „ilościowego” o substancjach, właściwego ...dalej 

Wpływ na zdrowie w ustawie OOŚ

Strona główna » Aktualności » Wpływ na zdrowie w ustawie OOŚ

wielkość tekstu: A | A | A

wpływ na zdrowie ludzi

Od początku 2017 roku weszły w życie zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wiele z nich jest dedykowanych ocenie wpływu na ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi. Zagadnienia zdrowia ludzi mają być tak rozpatrzone w składanych dokumentach, aby umożliwiały organom analizę i ocenę wpływu na zdrowie i warunki życia ludzi. Oddziaływanie na zdrowie ludzi zostało wzmocnione na etapie:

  • karty informacyjnej przedsięwzięcia,
  • raportu oddziaływania na środowisko,
  • prognozy oddziaływania na środowisko.

Uporządkowanie kwestii zdrowotnych oraz ich większa wymagalność będzie prowadzić do wydawania decyzji środowiskowych, które w konsekwencji będą zmierzały do poprawy jakości życia ludzi.

czytano: 2419 razy

autor: Anicenta Bubak Cenia-Ekspertyzy

data dodania: 2017-01-03 07:09:12

Ocena oddziaływania na zdrowie ludzi
Ocena oddziaływania na zdrowieZgodnie z Gothenburg Consensus Paper, Ocena Oddziaływania na Zdrowie (OOZ) (Health Impact Assessment (HIA)), zwana także oceną wpływu na zdrowie lub oceną oddziaływania na zdrowie i warunki życia ludzi, jest kombinacją procedur, metod i narzędzi, dzięki którym potencjalne skutki ...
dalej 
Analiza konfliktów społecznych
analiza konfliktów społecznychAnaliza konfliktów społecznych dokonywana jest na podstawie wizji terenowej, uzupełnionej o wywiad ankietowy lub inny rodzaj zbierania danych na ten temat. Informacje podlegają analizie statystycznej, ocenie wyników, porównaniu z analogicznymi przykładami oraz dostępnym ...
dalej 
Firma Cenia-Ekspertyzy założona przez dr n. biol. Anicentę Bubak przygotowuje: oceny oddziaływania na zdrowie, oceny ryzyka zdrowotnego, oceny ryzyka ekologicznego, analizy konfliktów społecznych, opinie biegłego w sprawach zanieczyszczenia środowiska. Ocena oddziaływania na zdrowie to element raportu oddziaływania na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko. Zakres oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska dla zanieczyszczenia powierzchni ziemi (ustalenie poziomów remediacyjnych oraz plan remediacji) określono w Prawie ochrony środowiska. Ekspertyzy cechuje podejście interdyscyplinarne łączące nauki o środowisku z naukami o zdrowiu, wśród których nadrzędne miejsce zajmuje toksykologia. Do analizy danych wykorzystuje się system GIS. Pomijanie lub marginalizowanie oddziaływania na zdrowie ludzi i warunki ich życia prowadzi do wzrostu konfliktów społecznych. Firma prowadzi także szkolenia.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna