Ciekawostki
 • Zgodnie z Gothenburg Consensus Paper (1999), Ocena Oddziaływania na Zdrowie - OOZ (Health Impact Assessment - HIA) jest kombinacją procedur, metod i narzędzi, dzięki którym potencjalne skutki zdrowotne polityki, programu lub projektu mogą być ocenione wraz z podaniem udziału tych skutków w ...dalej 
 • Substancje rakotwórcze działają bezprogowo. Fizjologia nie wyznacza naturalnego progu szkodliwości. W związku z tym, każde narażenie wiąże się z prawdopodobieństwem wystąpienia nowotworu. Jedynie zerowe narażenie daje zerowe ryzyko.dalej 
 • Benzo(a)piren jeden z najlepiej poznanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ma właściwości toksyczne, rakotwórcze, mutagenne. Może powodować dziedziczne wady genetyczne u potomstwa i upośledzać płodność. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Pochodzi ze spalania ...dalej 
 • Paracelsus – niemiecki lekarz, alchemik i przyrodnik, zwany ojcem nauki zwanej toksykologią jest autorem słów: „Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest, bo to dawka czyni truciznę”. Dał podstawy do myślenia „ilościowego” o substancjach, właściwego ...dalej 

Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Strona główna » Aktualności » Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

wielkość tekstu: A | A | A

historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Ministerstwo Środowiska wprowadziło rozporządzenie w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 poz. 1397). Celem wprowadzenia tego rozporządzenia jest wdrożenie postanowień dyrektywy IED (zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli).

W rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi gromadzi się:

informacje o statusie terenu (potencjalne występowanie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, teren, na którym występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi: nie poddany remediacji, w trakcie remediacji lub, na którym zakończono remediację),

 • datę, przedział czasowy wystąpienia historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
 • informacje o lokalizacji terenu zanieczyszczonego,
 • szacowanej lub potwierdzonej powierzchni zanieczyszczenia,
 • identyfikacji i charakterystyki zanieczyszczenia,
 • informacje o liczbie i łącznej powierzchni terenów, które mogą podlegać, podlegają lub podlegały remediacji,
 • statusie własnościowym terenów,
 • podmiocie właściwym do przeprowadzenia remediacji.

Informacje o liczbie i łącznej powierzchni terenów są agregowane ze względu na rodzaje substancji powodujących ryzyko, poszczególne rodzaje działalności oraz sposoby remediacji.

Do rejestru zgłasza się także przeprowadzone remediacje i osiągnięte cele ekologiczne.

czytano: 2174 razy

autor: Anicenta Bubak Cenia-Ekspertyzy

data dodania: 2016-09-06 08:38:35

Firma Cenia-Ekspertyzy założona przez dr n. biol. Anicentę Bubak przygotowuje: oceny oddziaływania na zdrowie, oceny ryzyka zdrowotnego, oceny ryzyka ekologicznego, analizy konfliktów społecznych, opinie biegłego w sprawach zanieczyszczenia środowiska. Ocena oddziaływania na zdrowie to element raportu oddziaływania na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko. Zakres oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska dla zanieczyszczenia powierzchni ziemi (ustalenie poziomów remediacyjnych oraz plan remediacji) określono w Prawie ochrony środowiska. Ekspertyzy cechuje podejście interdyscyplinarne łączące nauki o środowisku z naukami o zdrowiu, wśród których nadrzędne miejsce zajmuje toksykologia. Do analizy danych wykorzystuje się system GIS. Pomijanie lub marginalizowanie oddziaływania na zdrowie ludzi i warunki ich życia prowadzi do wzrostu konfliktów społecznych. Firma prowadzi także szkolenia.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna