Ciekawostki
  • Zgodnie z Gothenburg Consensus Paper (1999), Ocena Oddziaływania na Zdrowie - OOZ (Health Impact Assessment - HIA) jest kombinacją procedur, metod i narzędzi, dzięki którym potencjalne skutki zdrowotne polityki, programu lub projektu mogą być ocenione wraz z podaniem udziału tych skutków w ...dalej 
  • Substancje rakotwórcze działają bezprogowo. Fizjologia nie wyznacza naturalnego progu szkodliwości. W związku z tym, każde narażenie wiąże się z prawdopodobieństwem wystąpienia nowotworu. Jedynie zerowe narażenie daje zerowe ryzyko.dalej 
  • Benzo(a)piren jeden z najlepiej poznanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ma właściwości toksyczne, rakotwórcze, mutagenne. Może powodować dziedziczne wady genetyczne u potomstwa i upośledzać płodność. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Pochodzi ze spalania ...dalej 
  • Paracelsus – niemiecki lekarz, alchemik i przyrodnik, zwany ojcem nauki zwanej toksykologią jest autorem słów: „Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest, bo to dawka czyni truciznę”. Dał podstawy do myślenia „ilościowego” o substancjach, właściwego ...dalej 

Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Strona główna » Aktualności » Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi

wielkość tekstu: A | A | A

ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi z dnia 01 września 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395).

Artykuł 4 określa elementy pisemnej ekspertyzy na temat dopuszczalnej zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie oraz ziemi na zdrowie ludzi i stan środowiska, dla substancji, które nie zostały wymienione na liście załącznika 1 do rozporządzenia. Ekspertyza taka ma zawierać charakterystykę substancji powodujących ryzyko, o których mowa w załącznikach 2-5 rozporządzenia CLP. Ocenę ryzyka ma być przeprowadzona oddzielnie dla substancji o działaniu toksycznym i rakotwórczych lub mutagennych. Akceptowalny poziom ryzyka dla substancji nierakotwórczych, zwany ilorazem zagrożenia wynosi HQ<1, natomiast dla substancji rakotwórczych dodatkowe prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu wynosi R<1x10-5. Wymagana jest dyskusja niepewności wyników. Wartosci dopuszczalne ustala się dla głębokości do 0-0,25 m p.p.t. i przekraczającej 0,25 m p.p.t. 

czytano: 2468 razy

autor: Anicenta Bubak Cenia-Ekspertyzy

data dodania: 2016-09-06 07:10:03

Ryzyko zdrowotne - zanieczyszczenie powierzchni ziemi
ocena ryzyka zdrowotnegoOcena znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi Czynności niezbędne do wykonania oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w związku z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi zostały określone w art. 101p. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ...
dalej 
Oferta
Wpływ na zdrowie ludzi i inne ekspertyzy – nasza oferta Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą ekspertyz. Działając w oparciu o obowiązujące prawo oraz nasze doświadczenie przygotowujemy m.in. oceny wpływu na zdrowie ludzi. Badamy oddziaływania różnego rodzaju ...
dalej 
Ocena ryzyka ekologicznego - Badania ekotoksyczności gleb
ocena ryzyka ekologicznegoOcena znaczącego zagrożenia dla stanu środowiska Kryteria dokonywania oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w związku z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi zostały określone w art. 101 p. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ...
dalej 
Firma Cenia-Ekspertyzy założona przez dr n. biol. Anicentę Bubak przygotowuje: oceny oddziaływania na zdrowie, oceny ryzyka zdrowotnego, oceny ryzyka ekologicznego, analizy konfliktów społecznych, opinie biegłego w sprawach zanieczyszczenia środowiska. Ocena oddziaływania na zdrowie to element raportu oddziaływania na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko. Zakres oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska dla zanieczyszczenia powierzchni ziemi (ustalenie poziomów remediacyjnych oraz plan remediacji) określono w Prawie ochrony środowiska. Ekspertyzy cechuje podejście interdyscyplinarne łączące nauki o środowisku z naukami o zdrowiu, wśród których nadrzędne miejsce zajmuje toksykologia. Do analizy danych wykorzystuje się system GIS. Pomijanie lub marginalizowanie oddziaływania na zdrowie ludzi i warunki ich życia prowadzi do wzrostu konfliktów społecznych. Firma prowadzi także szkolenia.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna