Ciekawostki
  • Zgodnie z Gothenburg Consensus Paper (1999), Ocena Oddziaływania na Zdrowie - OOZ (Health Impact Assessment - HIA) jest kombinacją procedur, metod i narzędzi, dzięki którym potencjalne skutki zdrowotne polityki, programu lub projektu mogą być ocenione wraz z podaniem udziału tych skutków w ...dalej 
  • Substancje rakotwórcze działają bezprogowo. Fizjologia nie wyznacza naturalnego progu szkodliwości. W związku z tym, każde narażenie wiąże się z prawdopodobieństwem wystąpienia nowotworu. Jedynie zerowe narażenie daje zerowe ryzyko.dalej 
  • Benzo(a)piren jeden z najlepiej poznanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ma właściwości toksyczne, rakotwórcze, mutagenne. Może powodować dziedziczne wady genetyczne u potomstwa i upośledzać płodność. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Pochodzi ze spalania ...dalej 
  • Paracelsus – niemiecki lekarz, alchemik i przyrodnik, zwany ojcem nauki zwanej toksykologią jest autorem słów: „Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest, bo to dawka czyni truciznę”. Dał podstawy do myślenia „ilościowego” o substancjach, właściwego ...dalej 

Analiza konfliktów społecznych

Strona główna » Oferta » Analiza konfliktów społecznych

wielkość tekstu: A | A | A

Analiza konfliktów społecznych dokonywana jest na podstawie wizji terenowej, uzupełnionej o wywiad ankietowy lub inny rodzaj zbierania danych na ten temat. Informacje podlegają analizie statystycznej, ocenie wyników, porównaniu z analogicznymi przykładami oraz dostępnym piśmiennictwem.

W uzasadnionych przypadkach wykonujemy badania terenowe we współpracy z akredytowanymi laboratoriami, uzyskując wiarygodny materiał dowodowy. Pozwala to na dokładne rozpoznanie sprawy i przytoczenie rzetelnych argumentów.

Na życzenie klienta możliwe jest uczestniczenie w sesjach Rady Gminy, spotkaniach Organizacji Pozarządowych, rozprawach administracyjnych z udziałem społeczeństwa i innych gremiach.

Bajka o bezsilności prawa, czyli jak zartuć sąsiada - to prezentacja z Konferencji Konflikty w zagospodarowaniu przestrzenią w 2017 r.

http://www.zasobyziemi.us.edu.pl/wp-content/uploads/2016/06/Bubak_Bajka-o-bezsilno%C5%9Bci-prawa.pdfhttp://www.zasobyziemi.us.edu.pl/wp-content/uploads/2016/06/Bubak_Bajka-o-bezsilno%C5%9Bci-prawa.pdf

Firma Cenia-Ekspertyzy założona przez dr n. biol. Anicentę Bubak przygotowuje: oceny oddziaływania na zdrowie, oceny ryzyka zdrowotnego, oceny ryzyka ekologicznego, analizy konfliktów społecznych, opinie biegłego w sprawach zanieczyszczenia środowiska. Ocena oddziaływania na zdrowie to element raportu oddziaływania na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko. Zakres oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska dla zanieczyszczenia powierzchni ziemi (ustalenie poziomów remediacyjnych oraz plan remediacji) określono w Prawie ochrony środowiska. Ekspertyzy cechuje podejście interdyscyplinarne łączące nauki o środowisku z naukami o zdrowiu, wśród których nadrzędne miejsce zajmuje toksykologia. Do analizy danych wykorzystuje się system GIS. Pomijanie lub marginalizowanie oddziaływania na zdrowie ludzi i warunki ich życia prowadzi do wzrostu konfliktów społecznych. Firma prowadzi także szkolenia.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna