Zapewniamy
 • Ocena oddziaływania na zdrowie
 • Ocena ryzyka zdrowotnego
 • Ocena ryzyka ekologicznego
 • Analiza konfliktów społecznych
 • Opinie biegłego w sprawach zanieczyszczenia środowiska
Ciekawostki
 • Zgodnie z Gothenburg Consensus Paper (1999), Ocena Oddziaływania na Zdrowie - OOZ (Health Impact Assessment - HIA) jest kombinacją procedur, metod i narzędzi, dzięki którym potencjalne skutki zdrowotne polityki, programu lub projektu mogą być ocenione wraz z podaniem udziału tych skutków w ...dalej 
 • Substancje rakotwórcze działają bezprogowo. Fizjologia nie wyznacza naturalnego progu szkodliwości. W związku z tym, każde narażenie wiąże się z prawdopodobieństwem wystąpienia nowotworu. Jedynie zerowe narażenie daje zerowe ryzyko.dalej 
 • Benzo(a)piren jeden z najlepiej poznanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ma właściwości toksyczne, rakotwórcze, mutagenne. Może powodować dziedziczne wady genetyczne u potomstwa i upośledzać płodność. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Pochodzi ze spalania ...dalej 
 • Paracelsus – niemiecki lekarz, alchemik i przyrodnik, zwany ojcem nauki zwanej toksykologią jest autorem słów: „Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest, bo to dawka czyni truciznę”. Dał podstawy do myślenia „ilościowego” o substancjach, właściwego ...dalej 

Ekspertyzy

Strona główna » Ekspertyzy

wielkość tekstu: A | A | A

 

EKSPERTYZY

Wpływ czynników środowiskowych na zdrowie ludzi i stan środowiska

 

Witamy na stronie internetowej firmy Cenia-Ekspertyzy. Doświadczenie w dziedzinie toksykologii środowiskowej wykorzystujemy do badania wpływu czynników środowiskowych na życie i zdrowie ludzi oraz stan środowiska. W oparciu o zebrane informacje przygotowujemy rzetelne i wyczerpujące ekspertyzy, raporty, opinie lub opracowania dotyczące: oceny oddziaływania na zdrowie, oceny ryzyka zdrowotnego, oceny ryzyka ekologicznego oraz analizy konfliktów społecznych. Posiadamy wieloletnią praktykę w wydawaniu opinii biegłego w sprawie zanieczyszczenia środowiska dla wymiaru sprawiedliwości.

 

Nasze doświadczenie i kompetencje

Wieloletnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej oraz wykonywaniu opinii w tym obszarze dowodzi, że pomijanie lub marginalizowanie oddziaływania na zdrowie ludzi i warunki ich życia prowadzi do wzrostu konfliktów społecznych. Warto wiedzieć również, że ocena odziaływania na zdrowie ludzi jest nieodzowną składową raportu oddziaływania na środowisko (raporty OOŚ) wymaganego przy realizacji wielu przedsięwzięć oraz prognoz oddziaływania na środowisko dla programów i strategii oraz np. planów zagospodarowania przestrzennego i strategii rozwoju regionalnego. Dzięki doskonałej znajomości procedur badania oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi możemy w pełni odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Mamy przyjemność również wygłaszać wykłady poświęcone tematyce zdrowia środowiskowego, a także wpływu zanieczyszczeń powierzchni ziemi, powietrza i wody na zdrowie ludzi. Uczestniczymy także w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń czy warsztatów. Tym sposobem popularyzujemy wśród specjalistów wiedzę na temat toksykologii środowiskowej.

CENIA-EKSPERTYZY
 

tel.: 576 267 262
e-mail: biuro@cenia-ekspertyzy.pl

 • rejestr_toksykologow
 • UTW_Lazy
 • PWSZ_Nowy_Sacz
 • MZ_2008
 • REACH_2008
Firma Cenia-Ekspertyzy założona przez dr n. biol. Anicentę Bubak przygotowuje: oceny oddziaływania na zdrowie, oceny ryzyka zdrowotnego, oceny ryzyka ekologicznego, analizy konfliktów społecznych, opinie biegłego w sprawach zanieczyszczenia środowiska. Ocena oddziaływania na zdrowie to element raportu oddziaływania na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko. Zakres oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska dla zanieczyszczenia powierzchni ziemi (ustalenie poziomów remediacyjnych oraz plan remediacji) określono w Prawie ochrony środowiska. Ekspertyzy cechuje podejście interdyscyplinarne łączące nauki o środowisku z naukami o zdrowiu, wśród których nadrzędne miejsce zajmuje toksykologia. Do analizy danych wykorzystuje się system GIS. Pomijanie lub marginalizowanie oddziaływania na zdrowie ludzi i warunki ich życia prowadzi do wzrostu konfliktów społecznych. Firma prowadzi także szkolenia.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna