Ciekawostki
  • Zgodnie z Gothenburg Consensus Paper (1999), Ocena Oddziaływania na Zdrowie - OOZ (Health Impact Assessment - HIA) jest kombinacją procedur, metod i narzędzi, dzięki którym potencjalne skutki zdrowotne polityki, programu lub projektu mogą być ocenione wraz z podaniem udziału tych skutków w ...dalej 
  • Substancje rakotwórcze działają bezprogowo. Fizjologia nie wyznacza naturalnego progu szkodliwości. W związku z tym, każde narażenie wiąże się z prawdopodobieństwem wystąpienia nowotworu. Jedynie zerowe narażenie daje zerowe ryzyko.dalej 
  • Benzo(a)piren jeden z najlepiej poznanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ma właściwości toksyczne, rakotwórcze, mutagenne. Może powodować dziedziczne wady genetyczne u potomstwa i upośledzać płodność. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Pochodzi ze spalania ...dalej 
  • Paracelsus – niemiecki lekarz, alchemik i przyrodnik, zwany ojcem nauki zwanej toksykologią jest autorem słów: „Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest, bo to dawka czyni truciznę”. Dał podstawy do myślenia „ilościowego” o substancjach, właściwego ...dalej 

Kwalifikacje

Strona główna » Kwalifikacje

wielkość tekstu: A | A | A

Kwalifikacje naszych specjalistów

Zapraszamy do zapoznania się z kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym naszych specjalistów. Praca w uznanych ośrodkach naukowych pozwoliła im rozwinąć kompetencje m.in. w zakresie oceny ryzyka zdrowotnego i środowiskowego. Dzięki temu możemy przygotowywać dla Państwa raporty początkowe na temat stanu zanieczyszczenia ziemi, gleby oraz wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko. Wyznaczamy także dopuszczalne zawartości zanieczyszczeń w glebie lub ziemi w oparciu o zasady ustalone w  §4 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. poz. 1395).

Anicenta Bubak

 

Wykształcenie

1998                           

dr n. biologicznych, specjalność toksykologia środowiskowa,
Śląska Akademia Medyczna, Wydział Farmacji, Sosnowiec

1987 - 1992

mgr biologii, Uniwersytet Śląski, Katowice
​Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 

Doświadczenie zawodowe

   
2005 - 2015

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice,
Zespół Analiz Ryzyka Środowiskowego,
adiunkt

2001-2005           

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec
Zakład Oceny Ryzyka Zdrowotnego,
Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Ocen Oddziaływania Środowiska na Zdrowie,
adiunkt

1992-2001     

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec
Zakład Toksykologii Genetycznej,
​asystent/ adiunkt

 

Członek Towarzystw Naukowych:

Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, od 1996
Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, od 1998

Krajowy Rejestr Toksykologów - wpis z dnia 30.07.2013, nr 41

 

Firma Cenia-Ekspertyzy założona przez dr n. biol. Anicentę Bubak przygotowuje: oceny oddziaływania na zdrowie, oceny ryzyka zdrowotnego, oceny ryzyka ekologicznego, analizy konfliktów społecznych, opinie biegłego w sprawach zanieczyszczenia środowiska. Ocena oddziaływania na zdrowie to element raportu oddziaływania na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko. Zakres oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska dla zanieczyszczenia powierzchni ziemi (ustalenie poziomów remediacyjnych oraz plan remediacji) określono w Prawie ochrony środowiska. Ekspertyzy cechuje podejście interdyscyplinarne łączące nauki o środowisku z naukami o zdrowiu, wśród których nadrzędne miejsce zajmuje toksykologia. Do analizy danych wykorzystuje się system GIS. Pomijanie lub marginalizowanie oddziaływania na zdrowie ludzi i warunki ich życia prowadzi do wzrostu konfliktów społecznych. Firma prowadzi także szkolenia.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna