Ciekawostki
  • Zgodnie z Gothenburg Consensus Paper (1999), Ocena Oddziaływania na Zdrowie - OOZ (Health Impact Assessment - HIA) jest kombinacją procedur, metod i narzędzi, dzięki którym potencjalne skutki zdrowotne polityki, programu lub projektu mogą być ocenione wraz z podaniem udziału tych skutków w ...dalej 
  • Substancje rakotwórcze działają bezprogowo. Fizjologia nie wyznacza naturalnego progu szkodliwości. W związku z tym, każde narażenie wiąże się z prawdopodobieństwem wystąpienia nowotworu. Jedynie zerowe narażenie daje zerowe ryzyko.dalej 
  • Benzo(a)piren jeden z najlepiej poznanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ma właściwości toksyczne, rakotwórcze, mutagenne. Może powodować dziedziczne wady genetyczne u potomstwa i upośledzać płodność. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Pochodzi ze spalania ...dalej 
  • Paracelsus – niemiecki lekarz, alchemik i przyrodnik, zwany ojcem nauki zwanej toksykologią jest autorem słów: „Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest, bo to dawka czyni truciznę”. Dał podstawy do myślenia „ilościowego” o substancjach, właściwego ...dalej 

Kontakt

Strona główna » Kontakt

wielkość tekstu: A | A | A

Kontakt z firmą Cenia-Ekspertyzy

 

Toksykologia środowiskowa a ekspertyzy i opracowania

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu i weryfikowaniu raportów OOŚ w zakresie wpływu na zdrowie ludzi. Specjalizujemy się w wykonywaniu ekspertyz dla szczególnie konfliktogennych przedsięwzięć lokalizowanych w pobliżu siedzib ludzkich, na terenach wykorzystywanych przez człowieka. Służymy swoim doświadczeniem przy przygotowaniu opinii biegłego i rozwiazywaniu konfliktów społecznych.

 

Z racji naszej wszechstronnej wiedzy na temat substancji powodujących ryzyko należących do różnych grup: wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, pestycydów, metali ciężkich oraz innych skażeń w glebie i ziemi, wodach gruntowych, podziemnych, powierzchniowych czy powietrzu możemy skutecznie szacować ryzyko zdrowotne lub ryzyko środowiskowe dla konkretnych zagrożeń występujących w związku z korzystaniem ze środowiska.

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszej działalności lub chcielibyście zlecić nam przygotowanie ekspertyzy, opracowania, raportu lub opinii, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

CENIA-EKSPERTYZY
42 - 450 Łazy
 

tel.:576 267 262
e-mail: biuro@cenia-ekspertyzy.pl

 

Firma Cenia-Ekspertyzy założona przez dr n. biol. Anicentę Bubak przygotowuje: oceny oddziaływania na zdrowie, oceny ryzyka zdrowotnego, oceny ryzyka ekologicznego, analizy konfliktów społecznych, opinie biegłego w sprawach zanieczyszczenia środowiska. Ocena oddziaływania na zdrowie to element raportu oddziaływania na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko. Zakres oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska dla zanieczyszczenia powierzchni ziemi (ustalenie poziomów remediacyjnych oraz plan remediacji) określono w Prawie ochrony środowiska. Ekspertyzy cechuje podejście interdyscyplinarne łączące nauki o środowisku z naukami o zdrowiu, wśród których nadrzędne miejsce zajmuje toksykologia. Do analizy danych wykorzystuje się system GIS. Pomijanie lub marginalizowanie oddziaływania na zdrowie ludzi i warunki ich życia prowadzi do wzrostu konfliktów społecznych. Firma prowadzi także szkolenia.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna