Ciekawostki
  • Zgodnie z Gothenburg Consensus Paper (1999), Ocena Oddziaływania na Zdrowie - OOZ (Health Impact Assessment - HIA) jest kombinacją procedur, metod i narzędzi, dzięki którym potencjalne skutki zdrowotne polityki, programu lub projektu mogą być ocenione wraz z podaniem udziału tych skutków w ...dalej 
  • Substancje rakotwórcze działają bezprogowo. Fizjologia nie wyznacza naturalnego progu szkodliwości. W związku z tym, każde narażenie wiąże się z prawdopodobieństwem wystąpienia nowotworu. Jedynie zerowe narażenie daje zerowe ryzyko.dalej 
  • Benzo(a)piren jeden z najlepiej poznanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ma właściwości toksyczne, rakotwórcze, mutagenne. Może powodować dziedziczne wady genetyczne u potomstwa i upośledzać płodność. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Pochodzi ze spalania ...dalej 
  • Paracelsus – niemiecki lekarz, alchemik i przyrodnik, zwany ojcem nauki zwanej toksykologią jest autorem słów: „Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest, bo to dawka czyni truciznę”. Dał podstawy do myślenia „ilościowego” o substancjach, właściwego ...dalej 

Oferta

Strona główna » Oferta

wielkość tekstu: A | A | A

Wpływ na zdrowie ludzi i inne ekspertyzy – nasza oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą ekspertyz. Działając w oparciu o obowiązujące prawo oraz nasze doświadczenie przygotowujemy m.in. oceny wpływu na zdrowie ludzi. Badamy oddziaływania różnego rodzaju planowanych przedsięwzięć lub istniejących instalacji na zdrowie narażonej populacji. W ramach opracowania planów remediacji wykonujemy ocenę występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska. Szeroka interdyscyplinarna wiedza oraz duża empatia pozwalają nam na analizowanie i rozwiązywanie konfliktów społecznych, które towarzyszą powstawaniu nowych przedsięwzięć. Uczestniczymy w spotkaniach z mieszkańcami, władzami lokalnymi i inwestorami. Dzięki znajomości wpływu wielu czynników na zdrowie człowieka, a nasz udział ułatwia znalezienia konsensusu.

Nasze badania i ocena obejmują:

  • Zanieczyszczenia gruntu
  • Zanieczyszczenia historyczne
  • Zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego

Opinie w sprawie zanieczyszczenia środowiska

W zakres naszych usług wchodzi przygotowanie oceny ryzyka zdrowotnego w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z zanieczyszczeniem środowiska, w tym zanieczyszczenie gruntu, a człowiek może być narażony na substancje powodujące ryzyko. Analogicznie ocena ryzyka ekologicznego, która może towarzyszyć wspomnianej wyżej ekspertyzie służy zbadaniu wpływu na elementy środowiska. Zamieszczamy w niej m.in. informacje o zanieczyszczeniach powierzchni ziemi czy szerzej ujmując środowiska gruntowo-wodnego, źródłach tych zanieczyszczeń oraz oszacujemy ryzyko zdrowotne lub ekologiczne. Dzięki opracowaniu zebranych informacji i przestrzennej wizualizacji wyników nasi Klienci otrzymują wyczerpującą ekspertyzę. Obok ekspertyz dostarczamy też opinie biegłego dotyczące przestępstw przeciwko środowisku zdefiniowanych w Kodeksie Karnym. Opinie określają stan środowiska i jego skażenie, w tym zanieczyszczenie gruntu, wody i powietrza. Biegły bada wpływ zanieczyszczeń ze względu na zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Ocena znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska - Plan remediacji
Wpływ czynników środowiskowych na zdrowie ludzi i stan środowiska   Witamy na stronie internetowej ... dalej 
Ocena oddziaływania na zdrowie ludzi
Zgodnie z Gothenburg Consensus Paper, Ocena Oddziaływania na Zdrowie (OOZ) (Health Impact Assessment (HIA)), zwana ... dalej 
Ryzyko zdrowotne - zanieczyszczenie powierzchni ziemi
Ocena znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi Czynności niezbędne do wykonania oceny występowania znaczącego ... dalej 
Ocena ryzyka ekologicznego - Badania ekotoksyczności gleb
Ocena znaczącego zagrożenia dla stanu środowiska Kryteria dokonywania oceny występowania znaczącego zagrożenia ... dalej 
Opinie biegłego w sprawach zanieczyszczenia środowiska
Prace dla wymiaru sprawiedliwości mogą dotyczyć przygotowania opinii biegłego w zakresie przestępstw przeciwko ... dalej 
Analiza konfliktów społecznych
Analiza konfliktów społecznych dokonywana jest na podstawie wizji terenowej, uzupełnionej o wywiad ankietowy ... dalej 
Firma Cenia-Ekspertyzy założona przez dr n. biol. Anicentę Bubak przygotowuje: oceny oddziaływania na zdrowie, oceny ryzyka zdrowotnego, oceny ryzyka ekologicznego, analizy konfliktów społecznych, opinie biegłego w sprawach zanieczyszczenia środowiska. Ocena oddziaływania na zdrowie to element raportu oddziaływania na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko. Zakres oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska dla zanieczyszczenia powierzchni ziemi (ustalenie poziomów remediacyjnych oraz plan remediacji) określono w Prawie ochrony środowiska. Ekspertyzy cechuje podejście interdyscyplinarne łączące nauki o środowisku z naukami o zdrowiu, wśród których nadrzędne miejsce zajmuje toksykologia. Do analizy danych wykorzystuje się system GIS. Pomijanie lub marginalizowanie oddziaływania na zdrowie ludzi i warunki ich życia prowadzi do wzrostu konfliktów społecznych. Firma prowadzi także szkolenia.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna